Media Relations

Zapewniamy naszym Klientom stałą i efektywną obecność w mediach. Relacje z mediami prowadzimy trzytorowo – poprzez inspirację, kontrolę i reakcję.
Zakres oferty:

Zakres oferty:

 • INSPIRACJA
  • organizacja i aktywne prowadzenie biura prasowego
  • przygotowanie oraz dystrybucja materiałów prasowych (w tym radiowych i filmowych) wraz z działaniami follow-up
  • organizacja spotkań prasowych
  • aranżowanie wypowiedzi eksperckich
  • aranżowanie indywidualnych spotkań z dziennikarzami
  • aranżowanie dyżurów eksperckich
  • publicity wydarzeń specjalnych
 • KONTROLA
  • analiza planów wydawniczych
  • tworzenie baz mediów ogólnotematycznych i branżowych
  • rankingi biznesowe i wizerunkowe w prasie
  • monitoring mediów i analizy medialne
 • REAKCJA
  • odpowiadanie na bieżące zapytania dziennikarzy
  • zarządzanie kryzysem medialnym
  • real-time PR