Komunikacja kryzysowa

Planujemy i zarządzamy działaniami w obliczu kryzysu tak, by zmniejszyć jego negatywne skutki, a nawet przekuć sytuację kryzysową w sukces.

Zakres oferty:

  • analiza potencjalnych zagrożeń – raporty

  • opracowanie księgi zarządzania kryzysowego

  • bieżące zarządzanie komunikacją w kryzysie

  • kampanie informacyjne towarzyszące zmianom

  • szkolenia i doradztwo

PR kryzysowy

W każdej firmie mogą zdarzyć się sytuacje, które doprowadzą do kryzysu wizerunkowego. Jego źródła mogą być bardzo różnorodne i niejednokrotnie niespodziewane. Warto więc przygotować się na taką ewentualność. Jak to zrobić? Z pomocą przychodzi PR kryzysowy!

PR kryzysowy to przemyślana strategia antykryzysowa – najlepiej opracowana na długo przed zaistnieniem problematycznej sytuacji. Pierwszym etapem przygotowań jest zdefiniowanie możliwych źródeł kryzysu. Po wyznaczeniu potencjalnych ryzyk omawiane są rozwiązania, dzięki którym firma będzie mogła zażegnać problem. Dobrze opracowana strategia ochroni wizerunek firmy, sprawi, że organizacja zwiększy szansę na wyjście z problematycznej sytuacji obronną ręką.

Specjaliści od komunikacji kryzysowej

Również w przypadku nagłej sytuacji kryzysowej warto zdać się na specjalistów, którzy opracują sposoby komunikacji w mediach społecznościowych, plan komunikacji z dziennikarzami, klientami i partnerami firmy.

PR Kryzysowy oraz komunikacja kryzysowa zaoszczędzą każdemu przedsiębiorcy wielu nerwów. Dzięki ustalonym działaniom i wyznaczeniu osób odpowiedzialnych za konkretne kwestie znikną chaos i zamieszanie, a firma skoncentruje się na prowadzeniu działań obronnych, a następnie na bieżącej działalności.