Komunikacja kryzysowa

Planujemy i zarządzamy działaniami w obliczu kryzysu tak, by zmniejszyć jego negatywne skutki, a nawet przekuć w sukces.
Zakres oferty:

Zakres oferty:

  • analiza potencjalnych zagrożeń – raporty
  • opracowanie księgi zarządzania kryzysowego
  • bieżące zarządzanie komunikacją w kryzysie
  • kampanie informacyjne towarzyszące zmianom
  • szkolenia i doradztwo

PR kryzysowy

W każdej firmie mogą zdarzyć sytuacje, które doprowadzą do jej kryzysu wizerunkowego. Warto więc przygotować się na taką ewentualność. Jak to zrobić? Z pomocą przychodzi PR kryzysowy!

PR kryzysowy określić możemy, jako strategię antykryzysową, która opracowywana jest na długo przed zaistnieniem sytuacji kryzysowej. Pierwszym etapem działań jest zdefiniowanie możliwych sytuacji kryzysowych. Po wyznaczeniu potencjalnych ryzyk omawiane są rozwiązania, dzięki którym firma będzie mogła zażegnać swój problem.

Kryzys wizerunkowy zazwyczaj pojawia się niespodziewanie, dobrze opracowana strategia ochroni wizerunek firmy i sprawi, że doskonale poradzi sobie ona w tej problematycznej sytuacji.

Specjaliści od komunikacji kryzysowej

Dobrze opracowana komunikacja kryzysowa to priorytet w drodze do zażegnania kryzysu wizerunkowego firmy. Każda firma powinna więc stworzyć strategię komunikacji kryzysowej jeszcze na długo przed pojawieniem się kryzysu.

Warto zdać się na specjalistów, którzy opracowują sposoby komunikacji w mediach społecznościowych i opracują plan komunikacji z dziennikarzami, klientami i partnerami firmy.

PR Kryzysowy oraz komunikacja kryzysowa z zaoszczędzą każdemu przedsiębiorcy wielu nerwów. Dzięki ustalonym działaniom i wyznaczeniu osób odpowiedzialnych za konkretne kwestie znikną chaos i zamieszanie, a firma skoncentruje się na prowadzeniu działań obronnych.