Kampanie zintegrowane

Przygotowujemy kreatywne kampanie dopasowane do specyfiki i oczekiwań konkretnej marki.

W codziennej pracy stosujemy model PESO, pozwalający wykorzystać siłę połączenia mediów tradycyjnych, mediów online, mediów społecznościowych oraz content marketingu.

Kluczowym czynnikiem powodzenia jest dziś odpowiednie połączenie potencjału różnorodnych narzędzi komunikacyjnych. Ich synergia pozwala dotrzeć do kluczowych mikrogrup docelowych.

Wspólnie z Klientem analizujemy dane, określamy cele kampanii, dostosowujemy narzędzia i treści. Realizujemy kompleksowe projekty, elastycznie odpowiadając na zmieniające się warunki.

  • Zobacz, jak integrujemy narzędzia, by osiągać wyznaczone cele