Doradztwo wizerunkowe

Doradzamy, jak budować wizerunek, by osiągać strategiczne cele.
Zakres oferty:
  • audyty wizerunkowe – w tym weryfikacja efektywności kanałów komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej
  • strategie komunikacyjne
  • przygotowanie kompleksowych kampanii wizerunkowych
  • określenie grup docelowych, celów komunikacyjnych oraz kluczowych komunikatów
  • wybór odpowiednich narzędzi oraz metod komunikowania
  • prowadzenie bieżących działań doradczych
  • infobrokering (research informacyjny, tworzenie baz danych, analizy gospodarcze, analiza danych i raporty)