Komunikacja kryzysowa

Planujemy i zarządzamy działaniami w obliczu kryzysu tak, by zmniejszyć jego negatywne skutki, a nawet przekuć w sukces.
Zakres oferty:

Zakres oferty:

  • analiza potencjalnych zagrożeń – raporty
  • opracowanie księgi zarządzania kryzysowego
  • bieżące zarządzanie komunikacją w kryzysie
  • kampanie informacyjne towarzyszące zmianom
  • szkolenia i doradztwo